Adressens

ADRESSENS

Nytt trafikmärke för fastställande och ibruktagande i Finland

Ärade trafikminister Sanna Marin

antalet cyklister har ökat kraftigt i Finland under de senaste åren. Vi bor i ett tryggt och civiliserat land, Finland – så skriver utomstående forskare. Trots detta har vi en finsk trafikkultur där många bilister förorsakar faromoment med sina omkörningar av cyklister, exempelvis genom att köra alltför nära cyklisten med flit eller utan att tänka sig för, samt ibland även genom att öppna bilfönstret och ropa eller visa långfinger åt cyklisten. I vårt land erfar vi väldigt farliga omkörningar där cyklisten fallit omkull eller cyklat i diket, med allvarliga skador, till och med dödsfall, som följd.

Då man jämför Finland med flera Europeiska länder samt med t.ex. Australien och Nya Zeeland kan i dessa länder konstateras ett effektivt trafikmärke för cyklisternas skydd. Detta trafikmärke både beaktas och respekteras, trafikmärket har förändrat trafikkulturen samt minskat allvarliga trafikolyckor i ovan nämnda länder.

Det är viktigt att lyfta de finska cyklisternas ställning och trygghet till samma nivå som i övriga länder.  Att stöda den lätta trafiken är av högsta prioritet även av miljö- och folkhälsoskäl. Vi finska cyklister, samt de som understöder oss, begär att detta trafikmärke fastställes och tas i bruk i Finland på landsvägar.  Vi är säkra på att ibruktagandet av trafikmärket avsevärt kommer att minska på kollisioner och dikeskörningar, dessutom anser vi att Finlands image som cykelfrämjande nation ökar i och med ibruktagandet av detta tydliga trafikmärke.

Underteckna adressen genom att klicka på bilden nedan!

Högaktningsfullt

Adressens initiativtagare
Niko Linsa
Waasa Watt Warriors
https://www.waasawattwarriors.fi
Översatt till svenska av Mikael Snellman, cyklist från Vasa

17.2.2019
Även UNIVERSA Cycling Team ordförande Seppo Kapanen stöder denna adress.