TdH-regler

Tour de Hankmo tävling och regler

Tour de Hankmo är både ett tävlingslopp och ett motionslopp. Alla cyklister startar samtidigt på så sätt att tävlingsklasserna startar längst fram i fältet och motionärerna efter alla tävlingsklasser. Tour de Hankmo har följande klasser och sträckor:

  • 2009-2010 född, 1 x 11km
  • 2007-2008 född, 1 x 11km
  • 2005-2006 född, 2 x 11km
  • 2003-2004 född 4 x 11km eller motionsklass 3 x 11km
  • Tävlingsklass herrar och damer: 4 x 11km
  • Motionsklass herrar och damer: 3 x 11km

Alla tävlings- och motionscyklister deltar på eget ansvar och är skyldiga att själva ordna sitt försäkringsskydd. Cyklisterna svarar själva för alla skador som de orsakar och tävlingsarrangören är inte ansvarig för skador som de tävlande ådrar sig. Rutten är inte avstängd från trafik, men det finns funktionärer som stoppar trafiken i korsningar. På de ställen där trafiken inte dirigeras av funktionärer följs trafikreglerna och vägtrafiklagen. Hjälm är obligatorisk.

Tävlingsarrangören har en för Finlands Cykels medlemsföreningar giltig verksamhetsansvarsförsäkring i Pohjola för skador som uppstår p.g.a. fel av arrangören och en olycksfallsförsäkring för frivilligarbetarna. Sjukvårdspersonal (första hjälpen) finns på plats under tävlingen.

Tag med åtta säkerhetsnålar till nummerlappen!