Siirry suoraan sisältöön

Ryhmäajon pelisäännöt

Yhdessä ajaminen on merkittävä osa Wattisotureiden seuratoimintaa ja erinomainen tapa nauttia maantiepyöräilystä lajinomaisesti sekä yhdessä muiden harrastajien kanssa. Turvallinen ja mielekäs ryhmäajo vaatii yhteistyötä muiden pyöräilijöiden kanssa. Tämä sivu kokoaa yhteen ne periaatteet ja ohjeet, joita noudatetaan kaikilla Wattisotureiden järjestämillä yhteislenkeillä sekä sellaisissa pyöräilyn joukkotapahtumissa, joissa Wattisoturit yhdessä edustavat seuraa.

Ryhmässä ajamisen periaatteet

 1. TurvallisuusTurvallinen harrastaminen ja toiminta liikenteessä on jokaisen ryhmälenkille osallistuvan vastuulla ja tärkein tavoite. Yhteistä turvallisuutta edistäviä toimia ovat esimerkiksi liikennesääntöjen noudattaminen, sujuva kommunikaatio, tilanteiden ennakointi sekä muun liikenteen ja olosuhteiden huomiointi. Ryhmälenkille osallistujan tulee huomioida turvallisuus myös varusteiden osalta: kypärä on Wattisotureiden lenkeillä pakollinen, pukeutumisen tulee olla sään mukaista ja kaluston asianmukaisesti huollettua ja toiminnaltaan varmistettua. Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, Wattisoturi pitää huolen kaverista eikä jätä toista ryhmän jäsentä kesken ryhmälenkin.
  Jokaisella ryhmässä ajavalla on oikeus ja velvollisuus puuttua vaaralliseen toimintaan!
 2. Ympäristön kunnioittaminen – Wattisoturi kunniottaa ympäristöä ja käyttäytyy liikenteessä sosiaalisesti. Ympäristön kunnioittamiseen kuuluu roskaamattomuus sekä taukopaikkojen valinta siten, että mahdolliset huoltotoimet voidaan suorittaa toiset huomioiden. Sosiaalinen käytös liikenteessä tarkoittaa muiden huomioimista. Erityisesti taajamassa ja muun liikenteen seassa ajettaessa ajonopeuden tulee olla riittävän maltillinen ja ryhmän on pysyttävä siististi koossa siten, että muille tienkäyttäjille aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.
 3. Positiivinen energia – Wattisoturit ovat energisiä ja positiivisen vireen tulee näkyä myös ryhmäajossa. Tämä tarkoittaa kannustavaa suhtaumista ryhmän toisiin jäseniin ja uusien harrastajien opastamista ryhmäajon ja maantiepyöräilyn saloihin. Positiiviseen energiaan kuuluu myös oman suorituskyvyn ajoittainen haastaminen sekä nopeat lenkit. Tätä varten Wattisoturien lenkeillä on eri nopeusryhmiä, jonka lisäksi järjestetään yhteislenkkejä ja tempoajoja joiden teemana on ajaa vauhdikkaasti.

Säännöt

 • Kapteeni – Ryhmänä ajettaessa on ryhmällä oltava nimetty kapteeni, joka vastaa ryhmän ohjaamisesta. Kapteeni huolehtii ryhmän turvallisesta ja suunnitelmanmukaisesta ajosta antamalla tarvittaessa ohjeita, joita ryhmään osallistuvien pyöräilijöiden tulee noudattaa. Ennen ryhmäajon aloittamista kapteeni muistuttaa ryhmäajon ohjeista ja tarvittaessa perehdyttää yhteisten käytäntöjen noudattamiseen. Ajettaessa kaupuningissa, on kapteenin vastuulla ryhmän ohjaaminen siten, että vauhtia lisätään vasta kaupungin ulkopuolella.
  On tärkeää, että ryhmään osallistuvat pyöräilijät kommunikoivat mahdollisista tarpeistaan kapteenille, jotta kapteeni voi huomioida tarpeet ryhmää ohjeistaessaan.
 • Nopeusryhmät – Wattisoturien tavoitteena on, että ryhmälenkeillä olisi mahdollisuus valita useamman keskinopeusryhmän välillä. Ryhmän nopeudella tarkoitetaan ajonaikaista keskinopeutta ja siihen vaikuttavat esimerkiksi sääolosuhteet sekä ryhmän koko. Tavoitteena on, että lenkin jälkeen keskinopeus osuu ennalta sovittuun haarukkaan. Joskus näin ei ole, esimerkiksi ryhmän kunto- ja voimatasosta tai keliolosuhteista johtuen. Sekin on ihan ok, kunhan kaikki ovat päässeet sopivan hyvävoimaisena kotiin.
  Nopeusryhmää valittaessa kannattaa huomioida oma päivän kunto sekä harjoituksen tavoitteet (millä intensiteetillä haluaa harjoituksen suorittaa). Lähtökohtainen tavoite on, että ryhmäajoon osallistuva pyöräilijä pystyy tekemään myös normaaleja vetovuoroja.
 • Kypärä – Hyväksytyn pyöräilykypärän käyttäminen on pakollista kaikilla Wattisotureiden ryhmälenkeillä
 • Kalusto – Hyvä kuntoisella ja hyvin huollettulla pyörällä harrastaminen on sekä turvallista että mukavaa. Huolehdi pyöräsi kunnosta ennen ryhmälenkkiä ja varmista etenkin jarrujen kunto, renkaiden paineet sekä kriittisten osien kiinnitykset. Syksyn hämärtyessä huolehdithan myös siitä, että pyörässäsi on asennettuna soveltuvat valot sekä eteen että taakse. Wattisotureiden ryhmälenkeille tulee osallistua ryhmäajoon soveltuvalla pyörällä ja esimerksi aika-ajopyörän tai triathlonpyörän käyttäminen on sallittu ainoastaan silloin kun ajetaan ryhmän ulkopuolella.
  Lenkille kannattaa ottaa mukaan pienimuotoisen huollon mahdollistavat työkalut ja varaosat, kuten pumppu, sisäkumi ja monitoimintyökalu.
 • Varusteiden säätäminen – Kaluston huoltaminen ja säätö, sekä pukeutuminen ja riisuminen tulee jättää tauoille. Mikäli kalusto tai vaatetus vaatii välitöntä korjaamista, on tilanteesta ilmoitetettava ryhmän muille ajajille ja pyydettävä ryhmää pysähtymään tarvittavien huoltotoimien ajaksi.
 • Käsimerkit ja viestintä – Käsimerkit ovat merkittävä osa pyöräilijöiden viestintää ryhmässä ajettaessa.
  Turvallisuuden kannalta tärkeimpiä käsimerkkejä ovat esimerkiksi:
  1. suunnan näyttäminen käännyttäessä
  2. käden nostaminen ylös kun vauhtia hidastetaan
  3. tiellä olevien vaarallisten esteiden ja kuoppien merkitseminen
  4. muiden tienkäyttäjien väistämisen osoittaminen
  Käsimerkkien ohella on tärkeää, että ryhmässä ajavat pyöräilijät kommunikoivat tehokkaasti myös muuten: vauhdin hidastumisesta kannattaa ilmoittaa myös suullisesti (hidastuu!/pysähtyy!), kuten myös mahdollisista esteistä tai ajomuodon vaihtumisesta (kts. muodostelma). Käsimerkkejä käytettäessä on tärkeää arvioida onko käsien irroittaminen ohjaustangosta turvallista: esimerkiksi isomman tiessä olevan vaurion kohdalla on turvallisempaa kommunikoida huutaen ja pitää kädet kiinni ohjaustangossa, jotta pyörän turvallinen ohjaaminen on mahdollista.
 • Napsu pois – Vauhdin kiihtyessä turhan kovaksi, huuda reippaalla äänellä ”Napsu pois!”, jotta muu ryhmä osaa hiljentää vauhtia. Tämän komennon voi tarvittessa huutaa myös kaverin puolesta.
 • Ennakointi ja yllätyksettömyys – hyvä pyöräilijä havannoi liikennettä ja ohjaa pyöräänsä ennakoitavasti. Viesti mahdollisista ongelmista ajoissa, äläkä jätä väistöliikkeitä viime hetkeen. Vetovastuun vaihtuessa ja risteyksistä poistuttaessa vauhtia tulee kiihdyttää tasaisen rauhallisesti, jottei ryhmässä seuraavien pyöräilijöiden tarvitse kuroa syntyvää eroa umpeen.  Ethän myöskään yllätä muita pyöräilijöitä ryhmäajoon kuulumattomilla peliliikkeillä?
 • Muodostelma – Wattisoturien lenkeillä ajetaan pääsääntöisesti parijonossa. Soveltavat muodostelmat, kuten ”häröpallo” eivät ole sallittuja. Tilanteeseen sopivan ajotavan päättää kapteeni, huomioiden liikenneolosuhteet ja turvallisuus. Esimerkiksi kapeiden siltojen, tunnelien tai muiden vastaavien kohdalla ajetaan yhdessä jonossa. Siiryttäessä muodosta toiseen, tulee pyörilijöiden kommunikoida selkeästi.
 • No drop -periaate – Kaveria ei jätetä. Ryhmälenkeillä voi tulla tilanteita, joissa ryhmän jäsen jää jälkeen muusta ryhmästä. Tällaisessa tilanteessa muiden ryhmään osallistuvien on hidastettava vauhtia siten että ryhmä saadaan uudelleen kootuksi, jonka jälkeen vauhtia on tarvittaessa sopeutettava hitaamaksi tai vaihtoehtoisesti ryhmä voidaan jakaa osiin. Mikäli ryhmästä jääminen johtuu teknisestä ongelmasta, on muiden ryhmän jäsenten pysähdyttävä ja autettava ongelman ratkaisemisessa.
 • Roskat – Wattisoturi kierrättää patukkakääreet, tyhjät geelipussit, rikkinäiset sisurit yms. asianmukaisesti. Roskaaminen on kielletty kaikissa Wattisoturien tapahtumissa
 • Vakuutukset – Jokainen pyöräilijä osallistuu ryhmälenkeille omalla vastuullaan sekä vastaa itsensä ja kalustonsa vakuutuksista
 • Ajoissa paikalle – tulethan ryhmälenkille ajoissa? Jos lenkki alkaa tasalta, kannattaa paikalla olla jo 10 minuuttia aiemmin. Tällöin on riittävästi aikaa kerrata reitti sekä ryhmäajon pelisäännöt kaikkien osallistujien kesken.
 • Hygienia ja terveys – Ethän osallistu lenkeille puolikuntoisena? Kipeänä treenaaminen ei ole turvallista eikä harjoittelun kannalta järkevää. Lisäksi saatat tartuttaa taudin myös muihin lenkkeilijöihin. Huolehdithan hygieniasta myös ollessasi terveenä – niistäminen tapahtuu ainoastaan jonon perällä.
G-Translate